Repetities begonnen

We mogen weer spelen in het najaar van 2021! Na twee jaar coronamaatregelen en uitstel van (geplande) voorstellingen moeten we wel weer onze teksten oefenen. Vandaar dat we vanaf 5 oktober weer verzamelen in Bentelo voor onze wekelijkse repetities.